lang Polski

Opis

Stalprodukt S.A. od ponad 40 lat produkuje elektrotechniczne blachy transformatorowe.

Wytwarzane są one ze stali zawierającej około 3% krzemu. Znajdują zastosowanie głównie na rdzeniach transformatorów mocy oraz transformatorów rozdzielczych.
Program produkcyjny obejmuje blachy o grubościach:

 • 0,23 mm (M3)
 • 0,27 mm (M4)
 • 0,30 mm (M5)
 • 0,35 mm (M6)
taśmy elektrotechniczne

Zastosowanie i korzyści

Zastosowania

Głównym obszarem, w którym blachy elektrotechniczne o ziarnie zorientowanym znajdują zastosowanie, są rdzenie transformatorów mocy i dystrybucyjnych (rozdzielczych). Ponadto wykorzystywane są w produkcji:

 • przekładników prądowych
 • przekładników napięciowych
 • średnich i dużych wysokowydajnych generatorów
 • reaktorów
 • ekranów magnetycznych
 • rdzeni zwijanych
 • transformatorów audio

Korzyści

 • Stalprodukt S.A. to jeden z nielicznych producentów oferujących laserowane konwencjonalne blachy elektro-techniczne (CGO), o znacznie lepszych właściwościach niż tego typu blachy bez rafinacji domenowej, stanowiące dobrą alternatywę dla blach elektrotechnicznych o wysokiej przenikalności magnetycznej (HGO/Hi-B).
 • Niska wartość building factor rdzenia transformatora dla blachy CGO, a w szczególności laserowanej blachy CGO.
 • Szeroka oferta – blachy CGO, laserowane blachy CGO, oferta ostatnio rozszerzona o blachy w gatunku HGO.
 • Wysoka jakość powłoki elektroizolacyjnej, z zachowaniem wysokiego współczynnika zapełnienia, przy jednoczesnej wysokiej oporności izolacji.
 • Stosunkowo wysoka wartość indukcji magnetycznej dla blach CGO.

Pliki do pobrania

katalog blachy elektrotechniczne
Pobierz katalog produktu

Data publikacji: 2023-maj-16 | 2,20 MB

Pobierz

Charakterystyka

Charakterystyki magnetyczne i histerezy

Blachy elektrotechniczne konwencjonalne (CGO)

Rozwiń tabelę Zwiń tabelę

Grubość blachy Oznaczenie typu blachy Charakterystyka magnesowania Histereza
0,23 mm (M3) ET 110-23 Pobierz Pobierz
ET 120-23 Pobierz Pobierz
0,27 mm (M4) ET 114-27 Pobierz Pobierz
ET 120-27 Pobierz Pobierz
ET 130-27 Pobierz Pobierz
0,30 mm (M5) ET 117-30 Pobierz Pobierz
ET 122-30 Pobierz Pobierz
ET 130-30 Pobierz Pobierz
0,35 mm (M6) ET 130-35 Pobierz Pobierz
ET 140-35 Pobierz Pobierz

CGO LS

Rozwiń tabelę Zwiń tabelę

Grubość blachy Oznaczenie typu blachy Charakterystyka magnesowania Histereza
0,23 mm ET 090-23 LS Pobierz Pobierz
ET 095-23 LS Pobierz Pobierz
ET 100-23 LS Pobierz Pobierz
0,27 mm ET 105-27 LS Pobierz Pobierz
0,30 mm ET 107-30 LS Pobierz Pobierz
ET 110-30 LS Pobierz Pobierz

HGO

Rozwiń tabelę Zwiń tabelę

Grubość blachy Oznaczenie typu blachy Charakterystyka magnesowania Histereza
0,23 mm ETH 095-23 Pobierz Pobierz
ETH 100-23 Pobierz Pobierz
0,30 mm ETH 105-30 Pobierz Pobierz

HGO DR

Rozwiń tabelę Zwiń tabelę

Grubość blachy Oznaczenie typu blachy Charakterystyka magnesowania Histereza
0,23 mm ETH 080-23 DR Pobierz Pobierz
ETH 085-23 DR Pobierz Pobierz
ETH 090-23 DR Pobierz Pobierz

Galeria

Kontakt

Formularz kontaktowy
  Elektrotechniczne blachy transformatorowe

  Elektrotechniczne blachy transformatorowe są kluczowym elementem nowoczesnych sieci  elektroenergetycznych. Te specjalistyczne blachy zostały zaprojektowane w celu zminimalizowania strat w transformatorach poprzez zmniejszenie stratności magnetycznej, na którą składają się straty na histerezę magnetyczną, straty wiroprądowe i straty anomalne. Poniżej prezentujemy charakterystykę, zastosowania i zalety oferowanych przez Stalprodukt S.A. elektrotechnicznych blach transformatorowych:

  • Blachy o ziarnie zorientowanym konwencjonalne – CGO (oznaczenie stosowane przez Stalprodukt S.A. – ETZ),
  • Blachy o ziarnie zorientowanym konwencjonalne poddane procesowi rafinacji domenowej na drodze laserowania – CGO LS (oznaczenie stosowane przez Stalprodukt S.A. – ETZ LS),
  • Blachy o ziarnie zorientowanym o zwiększonej przenikalności magnetycznej – HGO,
  • Blachy o ziarnie zorientowanym o zwiększonej przenikalności magnetycznej poddane procesowi rafinacji domenowej na drodze laserowania – HGO DR.

  Rodzaje blach elektrotechnicznych o ziarnie zorientowanym

  CGO – blachy elektrotechniczne konwencjonalne
  Blachy CGO są produkowane w taki sposób aby uzyskać kierunkową strukturę krystalograficzną, tzw. strukturę GOSS’a, co skutkuje anizotropowymi właściwościami magnetycznymi. Ta kierunkowa orientacja ziaren daje możliwość zmniejszenia strat strumienia magnetycznego i zwiększa wydajność transformatora.

  CGO LS – blachy elektrotechniczne konwencjonalne – laserowane
  Blachy CGO LS oferują niższe poziomy stratności magnetycznej wskutek podziału domen magnetycznych na mniejsze podczas operacji laserowania, co pozwala na zmniejszenie wielkości rdzenia, obniżenie poziomu hałasu emitowanego przez pracujący transformator i poprawę wydajności transformatora.

  HGO – blachy elektrotechniczne o wysokiej przenikalności magnetycznej
  Blachy HGO charakteryzują się doskonałą przenikalnością magnetyczną, zapewniając minimalne straty energii podczas przesyłu energii. Są one powszechnie stosowane w transformatorach, których proces produkcyjny wymaga operacji wyżarzania.

  HGO DR – blachy elektrotechniczne o wysokiej przenikalności magnetycznej – laserowane
  Blachy HGO DR mają zoptymalizowaną strukturę ziaren, co skutkuje dalszym zmniejszeniem poziomów stratności magnetycznej. Te zaawansowane blachy są idealne do transformatorów, których proces produkcyjny nie wymaga operacji wyżarzania. Znajdują zastosowanie w projektach, dla których oczekiwane jest spełnienie wyższych wymagań co do sprawności, emisji hałasu czy bardziej kompaktowych wymiarów.

  Zastosowania blach elektrotechnicznych

  Elektrotechniczne blachy transformatorowe znajdują zastosowanie w różnych urządzeniach elektrycznych, głównie na:

  • Transformatory mocy: Blachy CGO, CGO LS, HGO i HGO DR są szeroko stosowane w transformatorach mocy w celu zwiększenia efektywności energetycznej i zmniejszenia strat mocy podczas przesyłu i dystrybucji.
  • Transformatory dystrybucyjne: Blachy CGO LS, dzięki zwiększonej wydajności, są idealne do stosowania w transformatorach dystrybucyjnych, które służą do lokalnej dystrybucji energii.

  Ponadto wykorzystywane są w produkcji:

  • przekładników prądowych
  • przekładników napięciowych
  • średnich i dużych wysokowydajnych generatorów
  • reaktorów
  • ekranów magnetycznych
  • rdzeni zwijanych
  • transformatorów audio

  Zalety blach elektrotechnicznych

  Zastosowanie elektrotechnicznych blach transformatorowych niesie za sobą następujące korzyści:

  • Lepsza efektywność: Zmniejszając straty magnetyczne, blachy te prowadzą do wyższej sprawności transformatora, co przekłada się na mniejsze zużycie energii i niższe koszty operacyjne.
  • Zwiększona wydajność: Właściwości anizotropowe i optymalizacja wielkości domen magnetycznych w blachach HGO DR umożliwiają transformatorom obsługę wyższych napięć i zapewniają lepszą ogólną wydajność.
  • Zrównoważona energia: Wraz ze wzrostem wydajności energetycznej zmniejsza się zapotrzebowanie na wytwarzanie energii elektrycznej, co pozytywnie wpływa na środowisko poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

  Elektrotechniczne blachy transformatorowe odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu wydajności i sprawności sieci elektroenergetycznych. Różne typy blach, takie jak CGO, CGO LS, HGO i HGO DR, zaspokajają różne potrzeby zastosowań, dzięki czemu są niezbędnym elementem nowoczesnej infrastruktury energetycznej. Wykorzystując te innowacyjne materiały, branża elektrotechniczna robi krok naprzód w tworzeniu bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości.

  Certyfikaty