lang Polski

Polityka dywidendy

Zarząd Stalprodukt S.A. określił politykę dywidendy, w której zadeklarowano coroczną wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości od 15 do 25 % jednostkowego zysku netto spółki, wypracowanego za dany rok obrotowy.

Wartość dywidendy na 1 akcję

Certyfikaty