lang Polski

Dane do kontaktu

Dane podstawowe

Adres korespondencyjny

Stalprodukt S.A.
ul. Wygoda 69
32-700 Bochnia

Działy

Funkcja

Kontakt

Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

14/ 615-11-01 piotr.janeczek@stalprodukt.pl

Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy (odpowiedzialny za relacje inwestorskie)

14/ 615-12-26 lukasz.mentel@stalprodukt.pl

Dyrektor Operacyjny - Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością i Środowiskiem - Prokurent

14/ 615-11-00 janusz.bodek@stalprodukt.pl

Dyrektor Segmentu Blach Elektrotechnicznych

14/ 615-14-00 stanislaw.jarecki@stalprodukt.pl

Dyrektor Segmentu Profili Giętych

14/ 615-16-00 krzysztof.tyka@stalprodukt.pl

Dyrektor Sprzedaży Blach Transformatorowych

14/ 615-11-97 andrzej.pawlicki@stalprodukt.pl

Dyrektor Sprzedaży Wyrobów Segmentu Profili

14/ 615-19-01 slawomir.konarski@stalprodukt.pl

Kierownik Działu Sprzedaży Profili Export

14/ 615-11-85 lukasz.lyczak@stalprodukt.pl

Kierownik Biura Sprzedaży Krajowej, Oddział Włocławek

54/ 233-38-22 w. 35 renata.golebiewska@stalprodukt.pl

Kierownik Biura Sprzedaży Krajowej, Bochnia, Oddział Radom

14/ 615-12-71 660-695-994 miroslaw.mikiecik@stalprodukt.pl

Kierownik Biura Sprzedaży Krajowej, Oddział Wrocław

71/335-20-00 iwona.paluch@stalprodukt.pl

Kierownik Zespołu ds. Sprzedaży, Oddział Szczecin

14/ 615-28-77 600-083-557 donata.korczak@stalprodukt.pl

Kierownik Zespołu ds. Sprzedaży, Oddział Gliwice

32/ 338-29-11 604-290-542 malgorzata.skorka@stalprodukt.pl

Kierownik Działu Sprzedaży Barier Drogowych

14/ 615-11-59 roman.muskala@stalprodukt.pl

Kierownik Biura Nadzoru, Spraw Korporacyjnych i Projektów Specjalnych - Prokurent

14/ 615-11-02 robert.kozuch@stalprodukt.pl

Kierownik Działu Controllingu i Rachunkowości Zarządczej

14/ 615-12-02 miroslaw.domas@stalprodukt.pl

Kierownik Działu Rachunkowości i Podatków

14/ 615-12-51 joanna.bialka@stalprodukt.pl

Kierownik Działu Zarządzania Finansami i Ryzykiem

14/ 615-13-48 lukasz.orlinski@stalprodukt.pl

Kierownik Działu Inwestycji i Remontów

14/ 615-17-00 rafal.tabor@stalprodukt.pl

Kierownik Biura Spraw Pracowniczych

14/ 615-12-12 krzysztof.szewczak@stalprodukt.pl

Kierownik Działu Informatyki i Automatyki

14/ 615-17-85 kazimierz.stasto@stalprodukt.pl

Kierownik Działu Marketingu

14/ 615-17-07 katarzyna.gorska@stalprodukt.pl

Kierownik Działu Magazynów Zamiejscowych

14/615-19-27 662-247-867 wiktor.bloniarz@stalprodukt.pl

Kierownik Biura Zakupów

14/ 615-16-38 660-685-280 michal.kierzek@stalprodukt.pl

Kierownik Działu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

14/ 615-18-12 marcin.imiolek@stalprodukt.pl

Inspektor Ochrony Danych

14/ 615-14-84 inspektor@stalprodukt.pl

Uwaga! Każdy pracownik Spółki mający dostęp do poczty elektronicznej posiada adres e-mail w następującym formacie: imię.nazwisko@stalprodukt.pl (bez polskich znaków)

Numery telefonów sprzedawców poszczególnych produktów:

Produkt

Kontakt

Blachy elektrotechniczne

14/ 615 11 51 14/ 615 11 73 14/ 615 11 72 14/ 615 11 83 14/ 615 11 98 14/ 615 11 92 14/ 615 11 93

Kształtowniki gięte na zimno

14/ 615 11 63 14/ 615 11 65 14/ 615 11 85 14/ 615 11 53 14/ 615 11 96 14/ 615 12 08 14/615 18 97 14/615 12 91

Kształtowniki gięte na zimno - wyroby w II klasie jakości

14/ 615 18 97 14/ 615 18 98

Rdzenie toroidalne

14/ 615 11 70 14/ 615 11 83

Ochronne bariery drogowe

14/ 615 13 59 14/ 615 13 88 14/ 615 13 89-90 14/ 615 11 87

    Certyfikaty