lang Polski

Misja

Stalprodukt S.A. jest wiodącym producentem wysokoprzetworzonych wyrobów ze stali, takich jak blachy transformatorowe i rdzenie toroidalne, kształtowniki gięte na zimno, systemy drogowych barier ochronnych oraz wyroby centrów serwisowych blach walcowanych na zimno i na gorąco. Stalprodukt S.A. jest też dystrybutorem szerokiej gamy wyrobów hutniczych.

Markę i pozycję rynkową firma zawdzięcza pracy i postawie zatrudnionych w niej ludzi, stanowiących jej najcenniejszy kapitał.

Misją Spółki jest zwiększanie udziału na rynkach działania poprzez zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów, gwarantując przy tym osiągnięcie sukcesu firmy.

Celem Spółki jest realizacja celu zasadniczego istnienia organizacji gospodarczej, tj. wypracowywanie zysku przy poszanowaniu zasad: gospodarności, przedsiębiorczości, rentowności i zasady rachunku ekonomicznego.

Przyjęte zasady przekładają się w szczególności na: doskonalenie wszelkich procesów w firmie, elastyczność przystosowania się do zmieniających się warunków, gotowość do podejmowania i twórczego rozwiązywania problemów, poprawę jakości wyrobów, rozwój firmy, podnoszenie jej wartości oraz zgodne z oczekiwaniami wykorzystanie kompetencji i predyspozycji jej pracowników.

Pracownicy Spółki wspólnie realizują misję firmy wykorzystując swój zapał, energię i kreatywność. Pamiętają, że JAKOŚĆ PRODUKTÓW I PROCESÓW, SPEŁNIANIE OCZEKIWAŃ KLIENTÓW, PODNOSZENIE WARTOŚCI DLA AKCJONARIUSZY, TERMINOWE REALIZOWANIE ZOBOWIĄZAŃ, DOSKONAŁA WSPÓŁPRACA Z DOSTAWCAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ ETYKA I KULTURA W KAŻDYM DZIAŁANIU to najcenniejsze dla firmy wartości.

Certyfikaty