lang Polski

Komunikat Zarzadu PKZP

KOMUNIKAT ZARZĄDU MKZP PRZY STALPRODUKT S.A.

 

  1. Zarząd MKZP informuje, że w dniu 16.02.2023 r. Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę o przekształceniu „Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Stalprodukt S.A. (PKZP)” na „Międzyzakładową Kasę Zapomogowo-Pożyczkową (MKZP)”.
  2. Pobieranie druków i składanie wniosków o świadczenia z MKZP:
  • deklaracji członkowskich,
  • wniosków wraz z umowami o pożyczkę z MKZP,
  • wniosków o wypłatę świadczeń z funduszu pośmiertnego

odbywa się w Biurze Spraw Pracowniczych w godzinach pracy Biura.

  1. Obsługa księgowa MKZP przy Stalprodukt S.A. realizowana jest przez Dział Rachunkowości i Podatków

Wszelkich informacji w tym zakresie udziela codziennie w godzinach od 7:00 do 15:00:

  • Pani Aleksandra Możdżeń, tel. 14 615 12 53, aleksandra.mozdzen@stalprodukt.pl
  • Pani Joanna Białka, tel. 14 615 12 51, joanna.bialka@stalprodukt.pl
  1. Wszelkie wpłaty na rzecz MKZP przy Stalprodukt S.A. należy dokonywać przelewem bankowym na konto MKZP przy Stalprodukt S.A.:

Bank Pekao S.A. 70 1240 1431 1111 0000 1048 0580

W tytule przelewu należy zawsze podać nr leg. służbowej, imię i nazwisko i czego wpłata dotyczy (składka członkowska, spłata pożyczki, fundusz pośmiertny „D”)

  1. Dodatkowych informacji w zakresie bieżącej realizacji świadczeń MKZP udziela:

Rafał Tabor, tel. 14 615 13 37 lub Renata Morońska, tel. 14 615 12 19.

 

                                                                                                                                         Rafał Tabor

                                                                                                                                                       Przewodniczący Zarządu MKZP

Pliki do pobrania

Pobierz wniosek - umowa pożyczki MKZP

Rozwiń

Wniosek - umowa pożyczki MKZP

Data publikacji: 2023-wrz-07 | 31,88 KB

Pobierz

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia z funduszu pośmiertnego

Rozwiń

Pobierz wniosek o wycofanie wkładów

Rozwiń

Wniosek o wycofanie wkładów

Data publikacji: 2023-sty-10 | 85,28 KB

Pobierz

Certyfikaty