lang Polski

19/06/2015

Stalprodukt Partnerem wydarzenia Polska Wizja Zero 2015, które odbędzie się w dn. 24-25 czerwca w Inowrocławiu.

 

Polska Wizja Zero – interdyscyplinarna konferencja o drogach połączona z crash terstami urządzeń infrastruktury drogowej.

Polska Wizja Zero to  oparta o skandynawskie doświadczenia inicjatywa zwracająca uwagę na najbardziej istotne problemy powodujące zagrożenia dla zdrowia i życia w ruchu drogowym, Crash testy urządzeń infrastruktury drogowej połączone z konferencją poświęconą bezpieczeństwu ruchu  drogowego, bezpieczeństwu pracy na drogach, bezpiecznej infrastrukturze drogowej oraz utrzymaniu dróg.

W tym roku, podczas crash testów i interdyscyplinarnej konferencji, poruszone zostaną problemy odpowiedzialnego projektowania i stosowania właściwych urządzeń bezpieczeństwa na drogach i obiektach inżynierskich różnych kategorii, bezpieczeństwa prac na drogach, które odbywają się przy aktywnym ruchu drogowym.  Omówione zostaną zagadnienia wpływu różnych nawierzchni drogowych i utrzymania całorocznego dróg na bezpieczeństwo ich użytkowników. Rozwinięty zostanie także, rozpoczęty w 2014 r. cykl, „ Kto winny – człowiek, droga, czy samochód?”

Polska Wizja Zero jest jedynym w Polsce i Europie spotkaniem łączącym, w tym samym miejscu i czasie, aspekty teorii oraz praktyki stosowania urządzeń bezpieczeństwa i utrzymania dróg oraz zachowań użytkowników ruchu drogowego.

Konferencja wraz z crash testami odbywa się w plenerze – na poligonie doświadczalnym Instytutu Badawczego Ochronnych Systemów w Inowrocławiu. Specjalnie zbudowana infrastruktura konferencyjna (hale namiotowe) pozwala na komfortowe uczestnictwo w obradach, a poligon jest miejscem praktycznego odzwierciedlenia omawianych problemów w formie crash testów, wystaw i innych pokazów przeprowadzanych na oczach uczestników konferencji.

Certyfikaty