lang Polski

23/10/2020

W trzeciej edycji rankingu „Czempioni narodowi” opracowanym przez Politykę Insight Stalprodukt S.A. zajął 10. miejsce.

W czołówce rankingu polskich czempionów narodowych znalazło się pięć państwowych firm i sześć prywatnych. Autorzy określili zwycięzców rankingu, PKN Orlen oraz KGHM, mianem czempionów międzynarodowych. Stalprodukt – wraz z dziewiątką pozostałych firm – zakwalifikowany został do kategorii czempionów narodowych.

Opracowanie obejmuje ranking polskich czempionów na podstawie autorskiego wskaźnika Czempionów Narodowych (NC). Składa się na niego średni wynik każdej firmy w czterech kluczowych kategoriach: gospodarka, branża, zagranica i innowacyjność. Na podstawie wyliczeń wyróżnionych zostało 40 polskich firm, które mogą być uważane za czempionów w czterech kategoriach: czempionów międzynarodowych, czempionów narodowych, aspirujących czempionów narodowych i czempionów lokalnych.

W tym roku tematem przewodnim publikacji jest kapitał ludzki. Tegoroczny ranking wyróżnił więc także firmy, które cechuje wysoka dbałość o pracowników. Opracowując ten wskaźnik pod uwagę brane były: udział funduszu płac w wypracowanej wartości dodanej; liczba zatrudnionych specjalistów, która uwzględnia odsetek kadry z wyższym wykształceniem; skala rotacji kadrowej oraz uzwiązkowienie w firmie.

Certyfikaty