lang Polski

Dofinansowanie dla Spółki w ramach programu pomocy dla przemysłu energochłonnego

29/12/2023

Stalprodukt S.A. uzyskał pomoc w ramach rządowego programu pod nazwą „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”

Program ten został przyjęty przez rząd 8 sierpnia 2023 r. i stanowił on odpowiedź na trudną sytuację polskich przedsiębiorstw, dotkniętych skutkami kryzysu gospodarczego po napaści Rosji na Ukrainę.

Zgodnie z założeniami, wsparcie finansowe ma złagodzić skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu, pomóc utrzymać płynność polskich przedsiębiorstw oraz zachować miejsca pracy. Operatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Certyfikaty