lang Polski

12/09/2013

Stalprodukt S.A. otrzymał certyfikat AEO, a uroczystość jego wręczenia odbyła się 11 września br. w Bochni, w siedzibie Spółki. Certyfikat odebrał Prezes Zarządu Spółki Piotr Janeczek z rąk mł. inspektora celnego Andrzeja Nowaka, Dyrektora Izby Celnej Krakowie.

Stalprodukt S.A. otrzymał certyfikat AEO, a uroczystość jego wręczenia odbyła się 11 września br. w Bochni, w siedzibie Spółki. Certyfikat odebrał Prezes Zarządu Spółki Piotr Janeczek z rąk mł. inspektora celnego Andrzeja Nowaka, Dyrektora Izby Celnej Krakowie.

Piotr Janeczek odbiera certyfikat z rąk mł. inspektora celnego Andrzeja Nowaka

Status AEO to instytucja Wspólnotowego Kodeksu Celnego, która została wprowadzona do porządku prawnego Unii Europejskiej z dniem 1 stycznia 2008 r. celem stworzenia bezpiecznego łańcucha dostaw oraz walki z terroryzmem.

Przyznanie statusu AEO oznacza uznanie danej firmy za Upoważnionego Przedsiębiorcę, tj. podmiot uprzywilejowany, któremu przysługuje szereg udogodnień przy dokonywaniu obrotu towarowego. Status AEO przyznany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawany w całej Wspólnocie.
Świadectwo AEO daje rękojmię przestrzegania przepisów prawa wspólnotowego przy dokonywaniu międzynarodowych transakcji. Przyznane Stalproduktowi świadectwo jest jego najszerszą wersją (AEO F), odnoszącą się do ułatwień celnych i bezpieczeństwa.

Otrzymanie przez firmę certyfikatu AEO jest potwierdzeniem, zarówno dla samych przedsiębiorców jak i dla ich kontrahentów, że jest ona wiarygodnym partnerem dla administracji celnej Unii Europejskiej. Logo AEO, którym mogą posługiwać się przedsiębiorcy,  to również informacja, że z taką firmą można bezpiecznie zawierać wszelkie porozumienia handlowe i jest to najlepszy partner do współpracy.

Otrzymanie przez Spółkę certyfikatu poprzedzone było wielomiesięcznym badaniem, a warunkiem przyznania statusu AEO było spełnienie surowych kryteriów dotyczących finansów, produkcji, logistyki, systemów informatycznych, polityki personalnej i transportu towarów.
W Stalprodukcie działania te były prowadzone od 2012 roku.

Certyfikaty