lang Polski

RB Nr 23 / Ostateczna decyzja dotycząca nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego kar pieniężnych na Prezesa Zarządu Emitenta jako jego akcjonariusza (opublikowana w dniu 25.11.2020 r. o godz. 13:43)

25/11/2020

Certyfikaty