lang Polski

RB Nr 21 / Niespełnienie warunku dotyczącego znaczącej umowy warunkowej zawartej przez podmiot zależny od Emitenta

30/12/2014

Certyfikaty