lang Polski

Opis

Wodór w naszym zakładzie jest produkowany na własne potrzeby od ponad 30 lat i używany przy produkcji blach transformatorowych, natomiast oferta komercyjna w zakresie wodoru została uruchomiona w 2018 r.

Aktualnie Stalprodukt dysponuje nowoczesną stacją sprężania i załadunku wodoru z kilkoma stanowiskami do tankowania trailerów wodorowych.

wodór

Zastosowanie i pakowanie

Zastosowania

 • w przemyśle chemicznym
 • metalurgicznym
 • w produkcji szkła
 • w przemyśle spożywczym
 • w chłodzeniu układów generatorów w energetyce
 • w spawalnictwie
 • w laboratoriach
 • oraz jako paliwo w przemyśle motoryzacyjnym

Wodór może być pakowany w:

 • wodorowy trailer (rurowóz, butlowóz) (ciśnienie robocze: max 20 MPa)
 • wiązki butli lub inne zbiorniki dopuszczone przez upoważnione organy Transportowego Dozoru Technicznego (ciśnienie robocze: max 20 MPa)

Plik do pobrania

wodór
Pobierz katalog produktu

Data publikacji: 2022-gru-26 | 403,01 KB

Pobierz

Kontakt

Formularz kontaktowy
  W przypadku niespełnienia bazowych kryteriów zakupu (struktura, ilość, gatunek itp.) w Stalprodukt S.A., zapytanie zostanie przekazane do hurtowni partnerskiej

  Wszechstronne zastosowania komercyjne wodoru i zalety nowoczesnych stacji sprężania i ładowania 

  Wodór, najobficiej występujący pierwiastek we wszechświecie. Jest najlżejszym ze wszystkich gazów, jego gęstość w każdym ze stanów skupienia jest najmniejsza w porównaniu z innymi substancjami.  W stanie gazowym wodór charakteryzuje się najwyższą przewodnością cieplną oraz najniższą lepkością.  Wodór spala się w obecności tlenu prawie bezbarwnym jasno-niebieskim płomieniem o stosunkowo dużej prędkości propagacji (2,7 m/s). Możliwość samozapłonu mieszaniny wodoru
  z powietrzem zależy od jego koncentracji. Przy temperaturze 293 K mieszanina może ulec samozapaleniu, jeżeli objętościowe stężenie wodoru wynosi od 4 do 75%. Mieszaniny o szczególnie wybuchowych własnościach uzyskuje się w zakresie koncentracji wodoru 18 – 65%. Posługiwanie się gazowym wodorem jest niebezpieczne ze względu na palność i wybuchowość tego pierwiastka i wymaga szczególnej ostrożności. Wodór jest postrzegany jako przyszłościowe paliwo dla transportu i energetyki. 

  Obecne źródła produkcji wodoru oparte są głównie na technologiach przerobu paliw kopalnych (gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel). Rozwój technologii pozyskiwania wodoru w procesie elektrolizy wody z wykorzystaniem odnawialnych źródeł jest bardzo intensywny i szybko zyskuje popularność jako czyste i wszechstronne źródło energii w różnych sektorach komercyjnych. Od przemysłu chemicznego i metalurgicznego po tankowanie samochodów, zastosowania wodoru jest coraz bardziej zróżnicowane dzięki  szybkiemu  postępowi cywilizacyjnemu w procesie produkcji, sprężania
  i magazynowania wodoru. Przyjrzyjmy się szerokiemu spektrum zastosowań komercyjnych i zaletom korzystania z tego ekologicznego rozwiązania energetycznego. 

  Wodór jest stosowany jako paliwo (w reakcji z tlenem produktem spalania jest woda) oraz jako czynnik chemiczny w np. procesach produkcji amoniaku i następnie nawozów sztucznych, hydrogenizacji, utwardzania tłuszczów (produkcji margaryny), produkcji metanolu. W spawalnictwie i metalurgii proszków wodór wykorzystuje się jako atmosferę ochronną o własnościach redukcyjnych. W metalurgii wodór stosuje się do redukcji rud metali.

  Komercyjne zastosowania wodoru

  • Przemysł chemiczny: Wodór służy jako istotny surowiec w procesach chemicznych, takich jak produkcja amoniaku i hydrokraking, ułatwiając czystszą i bardziej zrównoważoną produkcję chemiczną.
  • Przemysł metalurgiczny: W sektorze metalurgicznym wodór jest wykorzystywany w procesach bezpośredniej redukcji, minimalizując emisję dwutlenku węgla i usprawniając produkcję żelaza i stali.
  • Produkcja szkła: Czyste spalanie wodoru sprawia, że jest on idealnym paliwem dla pieców szklarskich, zmniejszając emisję gazów cieplarnianych i zwiększając efektywność energetyczną.
  • Przemysł spożywczy: Wodór znajduje zastosowanie w przetwórstwie i pakowaniu żywności, zapewniając zachowanie jakości i świeżości łatwo psujących się produktów.
  • Energetyka: W sektorze energetycznym wodór odgrywa kluczową rolę w systemach chłodzenia generatorów, zapewniając stabilne i wydajne wytwarzanie energii.
  • Przemysł spawalniczy: Techniki spawania oparte na wodorze oferują precyzyjne i czyste spoiny, co czyni je preferowanym wyborem w różnych zastosowaniach spawalniczych.
  • Laboratoria: Wodór jest wykorzystywany jako gaz nośny w laboratoriach do chromatografii gazowej i innych procesów analitycznych.
  • Przemysł motoryzacyjny: Pojazdy napędzane wodorem zyskują na popularności jako zrównoważona alternatywa dla tradycyjnych paliw kopalnych, z zerową emisją spalin i krótszym czasem tankowania w porównaniu do pojazdów elektrycznych. Zastosowanie wodoru jako paliwo do ogniw wodorowych musi spełniać normę  PN-ISO 14687:2002 pod względem czystości wodoru na poziomie 99,999%.

  Zalety nowoczesnych stacji sprężania i ładowania wodoru

  • Szybkie tankowanie: Nowoczesne stacje sprężania i ładowania wodoru oferują szybkie i wydajne tankowanie pojazdów napędzanych wodorem, porównywalne z tradycyjnym czasem tankowania benzyny.
  • Skalowalność: Stacje te można łatwo skalować, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na wodór, zapewniając płynną integrację z operacjami komercyjnymi.
  • Wszechstronność: Możliwość tankowania specjalistycznych bateriowozów umożliwia łatwy transport i dystrybucję wodoru, dzięki czemu jest on dostępny dla firm w różnych lokalizacjach.
  • Korzyści dla środowiska: Wodór jest czystym paliwem, emitującym jedynie parę wodną, co przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i czystszego środowiska.
  • Bezpieczeństwo energetyczne: Wodór zapewnia bezpieczeństwo energetyczne dzięki wykorzystaniu różnych źródeł, w tym energii odnawialnej, jako surowca do jego produkcji.

  Wodór jest coraz powszechniej wykorzystywany w zastosowaniach komercyjnych, a jego wszechstronność i korzyści dla środowiska przekształcają wszystkie gałęzie przemysłu. 

  Powstawanie nowoczesnych stacji sprężania i ładowania wodoru, wyposażonych w dyspensery umożliwiające tankowanie samochodów osobowych H70 (700 bar), autobusów H35 (350 bar) i  specjalistycznych bateriowozów (200/300 Bar) służących do transportu wodoru przyczyniają się do ciągłego rozwoju  technologii wodorowej jako paliwo przyszłości. Wykorzystanie wodoru jako komercyjnego źródła energii nie tylko zwiększa wydajność operacyjną, ale także sprzyja bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości zarówno dla firm, jak i planety.

  Certyfikaty