lang Polski

rury z dystansem

Handlowiec w Dziale Sprzedaży Profili Export

Kariera

Nr oferty: DNP/08/2024

Oferta ważna do: 22.06.2024

Opis stanowiska

 • Bieżąca obsługa klientów z rynków europejskich: przygotowywanie ofert, rozmowy negocjacyjne, przyjmowanie zamówień oraz nadzór nad ich realizacją,
 • Utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z klientami biznesowymi,
 • Aktywne pozyskiwanie nowych klientów na rynku z wykorzystaniem internetowej bazy Kompass,
 • Czynny udział w spotkaniach z klientami,
 • Współpraca z innymi działami firmy,
 • Śledzenie trendów rynkowych, monitorowanie konkurencji.

Od kandydata oczekujemy

 • Biegła znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie,
 • Wykształcenie min. wyższe, na kierunku ekonomicznym lub technicznym,
 • Mile widziana znajomość j. niemieckiego co będzie stanowić dodatkowy atut,
 • Prawo jazdy kat B,
 • Umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office,
 • Dyspozycyjność w zakresie częstych podróży służbowych,
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane,
 • Uczciwość, dokładność, zaangażowanie w realizację powierzonych celów,
 • Komunikatywność w połączeniu z umiejętnością pracy w zespole,

Oferujemy

 • Pracę w przyjaznej atmosferze, tworzonej przez profesjonalny zespół pracowników
 • Możliwość rozwoju zawodowego, nabycia doświadczenia w międzynarodowej sprzedaży
 • Stabilne warunki w oparciu o umowę o pracę
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji
 • Pakiet świadczeń socjalnych
 • Ubezpieczenie grupowe

Rekrutacja

OFERTY PROSIMY KIEROWAĆ DO DNIA 22.06.2024 R.  NA  ADRES  E-MAIL:

rekrutacja@stalprodukt.pl

W tytule e-maila oraz w CV proszę podać  nr oferty i nazwę stanowiska.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W przypadku zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, prosimy o umieszczenie w CV klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Stalprodukt S.A.”

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Stalprodukt S.A. z siedzibą w Bochni przy ul. Wygoda 69. Można się z nim skontaktować listownie przez skierowanie korespondencji na adres siedziby firmy. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail inspektor@stalprodukt.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

W celu uzyskania informacji dotyczących rekrutacji proszę kontaktować się z działem kadr e-mail: rekrutacja@stalprodukt.pl   tel 14 615 14 07

W ramach procesu rekrutacji sugerujemy przekazywanie danych osobowych w zakresie nie szerszym niż określony w art. 22(1) Kodeksu pracy [KP] (imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia).  Dane tak pozyskane przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz obowiązek pracodawcy wynikający z przepisów KP. Podanie tych danych jest wymagane przepisami KP, niepodanie danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania danych niewymaganych KP, podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda. Zgromadzone dane są przechowywane przez 3 miesiące od chwili zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a), udzielenie zgody w tym zakresie nie jest wymagane do udziału w bieżącym procesie rekrutacji. Zgromadzone w ten sposób dane będą przez nas przechowywane przez okres 12 miesięcy.

Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być udostępniane podmiotom, które zapewniają wsparcie systemów informatycznych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, a w zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody –  prawo do jej cofnięcia (wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania realizowanego przed jej wycofaniem).

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Certyfikaty