Stalprodukt
A A A

Grupa Kapitałowa Stalprodukt S.A.

Grupa Kapitałowa Stalprodukt S.A. obejmuje jednostkę dominującą oraz 11 jednostek zależnych, prowadzących niżej wymienione segmenty działalności:

 • Stalprodukt-Centrostal Kraków sp. z o.o. w likwidacji,
 • Stalprodukt-Zamość sp. z o.o. - produkcja stolarki budowlanej oraz handel wyrobami hutniczymi (http://www.futryna.com.pl),
 • STP Elbud sp. z o.o. – produkcja konstrukcji stalowych oraz usługi cynkowania (http://www.stpelbud.com.pl),
 • Stalprodukt-Wamech sp. z o.o. - produkcja konstrukcji i części zamiennych oraz świadczenie usług remontowych  (http://www.wamech.stalprodukt.pl),
 • Stalprodukt-Ochrona sp. z o.o. - usługi ochrony mienia i osób,
 • Cynk-Mal S.A. - produkcja bednarki ocynkowanej i drutu ocynkowanego (http://www.cynkmal.pl),
 • ZGH "Bolesław" S.A. - wydobywanie rud metali nieżelaznych oraz produkcja cynku i ołowiu (http://www.zgh.com.pl)
 • Anew Institute Sp. z o.o. - projektowanie odnawialnych źródeł energii,
 • GO Steel a.s. - produkcja blach elektrotechnicznych transformatorowych oraz blach zimnowalcowanych (http://www.gosteel.cz),
 • Hotel Ferreus Sp. z o.o - usługi hotelarskie.           

Wysokość udziałów Spółki dominującej w spółkach zależnych stanowi:

 • w spółce ZGH "Bolesław" S.A. – 94,93 %,
 • w pozostałych jednostkach – po 100 % udziałów.

Jednostka dominująca - Stalprodukt Spółka Akcyjna - z siedzibą w Bochni przy ulicy Wygoda 69, zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie w Krajowym Rejestrze Sądowym Przedsiębiorstw pod numerem KRS 0000055209. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest walcowanie na zimno wg PKD 2432Z.

Stalprodukt S.A., jako jednostka dominująca w Grupie, zajmuje się działalnością produkcyjną oraz wytycza kierunki działalności i rozwoju spółek zależnych, utworzonych w ramach restrukturyzacji Spółki i rozszerzenia działalności produkcyjnej, handlowej oraz usługowej, a także tworzenia własnej sieci sprzedaży.