Stalprodukt
A A A

Dane do kontaktu

Bochnia 32-700 
ul. Wygoda 69

tel: 14/ 615 10 00
 
 
 
 
Funkcja Telefon; e-mail

Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

14/ 615-11-01;

piotr.janeczek@stalprodukt.pl

Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy  (odpowiedzialny za relacje inwestorskie)

14/ 615-12-26;

lukasz.mentel@stalprodukt.pl

Dyrektor Operacyjny - Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością i Środowiskiem - Prokurent

14/615-11-00;

janusz.bodek@stalprodukt.pl

Dyrektor Segmentu Blach Elektrotechnicznych

14/615-14-00; 

stanislaw.jarecki@stalprodukt.pl

Dyrektor Segmentu Profili Giętych

14/615-16-00; 

krzysztof.tyka@stalprodukt.pl

Dyrektor Sprzedaży Blach Transformatorowych

14/ 615-11-97;

andrzej.pawlicki@stalprodukt.pl

Dyrektor Sprzedaży Wyrobów Segmentu Profili

14/ 615-13-60;

jaroslaw.cholewinski@stalprodukt.pl

Kierownik Działu Sprzedaży Barier Drogowych

14 / 615-13-88;  668-007-528

marcin.faron@stalprodukt.pl

Kierownik Działu Sprzedaży Profili Kraj

14/ 615-19-02; 604-122-032

slawomir.konarski@stalprodukt.pl

Kierownik Biura Sprzedaży Krajowej, Oddział Włocławek

54/ 233-38-22 w. 35; 660-789-523

Kierownik Biura Sprzedaży Krajowej, Oddział Wrocław

71/ 335-20-00; 668-664-549

Kierownik Biura Sprzedaży Krajowej, Bochnia, Oddział Radom

14/ 615-12-71; 660-695-994

miroslaw.mikiecik@stalprodukt.pl

Kierownik Zespołu ds. Sprzedaży, Oddział Szczecin

14/ 615-28-77; 600-083-557

Kierownik Zespołu ds. Sprzedaży, Oddział Gliwice

32/ 338-29-11; 604-290-542

Kierownik Działu Sprzedaży Profili Export

14/ 615-11-85;

lukasz.lyczak@stalprodukt.pl

Kierownik Biura Nadzoru, Spraw Korporacyjnych i Projektów Specjalnych - Prokurent

14/ 615-11-02;

robert.kozuch@stalprodukt.pl

Kierownik Działu Controllingu i Rachunkowości Zarządczej

14/ 615-12-02;

miroslaw.domas@stalprodukt.pl

Kierownik Działu Rachunkowości i Podatków

14/ 615-12-17

bozena.pietrzyk@stalprodukt.pl

Kierownik Działu Zarządzania Finansami i Ryzykiem

14/ 615-13-48

lukasz.orlinski@stalprodukt.pl

Kierownik Działu Inwestycji i Remontów

14/ 615-17-00;

rafal.tabor@stalprodukt.pl

Kierownik Biura Spraw Pracowniczych

14/ 615-12-12;

krzysztof.szewczak@stalprodukt.pl

Kierownik Działu Informatyki i Automatyki

14/ 615-17-85;

kazimierz.stasto@stalprodukt.pl

Kierownik Działu Marketingu

14/ 615-17-07;

katarzyna.gorska@stalprodukt.pl

Kierownik Biura Zakupów

14/ 615-16-38;

michal.kierzek@stalprodukt.pl

Kierownik Działu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

14/ 615-18-12;

marcin.imiolek@stalprodukt.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

14/ 615-14-84

inspektor@stalprodukt.pl

Uwaga! Każdy pracownik Spółki mający dostęp do poczty elektronicznej posiada adres e-mail w następującym formacie: imię.nazwisko@stalprodukt.pl (bez polskich znaków)

 

 

Numery telefonów sprzedawców poszczególnych produktów:

 
Produkt Numer telefonu
Blachy elektrotechniczne

14/ 615 11 51;
 

14/ 615 11 93;
 

14/ 615 11 73;
 

14/ 615 11 72;
 

14/615 11 98;
 

14/615 11 92;
 

14/ 615 11 83;
 

Centrum Serwisowe Blach i Taśm

14/ 615 12 91

14/ 615 11 53

14/ 615 12 08

Kształtowniki gięte na zimno

14/ 615 11 61

14/ 615 11 62 - 63

14/ 615 11 65

14/ 615 12 08

14/ 615 11 85

14/ 615 11 53

14/ 615 11 96

wyroby w II klasie jakości -

14/ 615 18 97
14/ 615 18 98

Rdzenie toroidalne

14/ 615 11 70

14/ 615 11 83

Ochronne bariery drogowe

14/ 615 13 59

14/ 615 13 88

14/ 615 13 89-90

14/ 615 11 87