lang Polski

Dostawa Generatora o mocy 1,5MW dla potrzeb elektrowni wiatrowej

Postępowanie

Dostawa Generatora o mocy 1,5MW dla potrzeb elektrowni wiatrowej Data publikacji: 31.07.2014

Przetarg rozstrzygnięty Data ogłoszenia: 31.07.2014

 

Certyfikaty