lang Polski

RB nr 11 / Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 19 czerwca 2019 r. (26.06.2019 r.)

28/06/2019

Certyfikaty