Stalprodukt
A A A

Kalendarium inwestora

Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku 2018:

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansowa:

  • za IV kwartał 2017 r. - 28 lutego 2018 r.
  • za I kwartał 2018 r.   - 14 maja 2018 r.
  • za III kwartał 2018 r. - 14 listopada 2018 r.

30 kwietnia 2018 r. - Raport roczny 2017

30 kwietnia 2018 r. - Skonsolidowany raport roczny 2017

30 sierpnia 2018 r. - Raport półroczny skonsolidowany 2018 zawierający skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe