Stalprodukt
A A A

Kalendarium inwestora

Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku 2019:

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansowa:

  • za IV kwartał 2018 r. - 28 lutego 2019 r.
  • za I kwartał 2019 r. - 15 maja 2019 r.
  • za III kwartał 2019 r. - 15 listopada 2019 r.

30 kwietnia 2019 r. - Raport roczny 2018

30 kwietnia 2019 r. - Skonsolidowany raport roczny 2018

30 sierpnia 2019 r. - Raport półroczny skonsolidowany 2019 zawierający skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe

30 kwietnia 2019 r. - Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej