Stalprodukt
A A A

Postępowanie

Wykonanie skrzydeł, pylonów i elementów kompozytowych do elektrowni wiatrowej z pionową osią obrotu o mocy 1,5 MW Data publikacji: 30.11.-1

Przetarg rozstrzygnięty Data ogłoszenia: 04.08.2015