Stalprodukt
A A A

Kalendarium inwestora

Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku 2020:

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansowa:

  • za IV kwartał 2019 r. - 28 lutego 2020 r.
  • za I kwartał 2020 r. - 15 maja 2020 r.
  • za III kwartał 2020 r. - 13 listopada 2020 r.

30 kwietnia 2020 r. - Raport roczny 2019

30 kwietnia 2020 r. - Skonsolidowany raport roczny 2019

28 sierpnia 2020 r. - Raport półroczny skonsolidowany 2020 zawierający skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe

30 kwietnia 2020 r. - Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej