Stalprodukt
A A A

Rdzenie transformatorowe

Produkujemy rdzenie transformatorowe zwijane z blach o grubościach:

0.27 mm, 0.30 mm i 0.35 mm.

Rdzenie pierścieniowe zwijane, zwane także rdzeniami toroidalnymi, znajdują coraz szersze zastosowanie jako magnetowody ciągłe. Ta odmiana magnetowodów wyróżnia się najlepszymi własnościami magnetycznymi, a uzyskuje je przez pełniejsze wykorzystanie anizotropowych własności magnetycznych blach oraz dzięki korzystnemu wpływowi kształtu magnetowodu na postać strumienia magnetycznego. Te wszystkie pozytywne cechy rdzenie toroidalne zawdzięczają także technologii wytwarzania, która eliminuje niekorzystny wpływ operacji mechanicznych na własności magnetyczne blach oraz umożliwia pełniejsze wykorzystanie odprężania cieplnego, które pozwala przywrócić rdzeniom własności magnetyczne zbliżone do pierwotnych własności blach.