Stalprodukt
A A A

Praca w STALPRODUKT S.A.

Realizując stały rozwój Spółki, poszukujemy Pracowników, którzy posiadając odpowiednie kwalifikacje oraz motywację pomogą nam w realizacji naszych celów.Stabilne zatrudnienie, które oferuje Spółka oraz możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji pozwalają rozwijać się zawodowo naszym Pracownikom.

W zakładce „Kariera” sukcesywnie - w miarę istniejących potrzeb zamieszczamy oferty pracy na stanowiska, na które aktualnie prowadzimy rekrutacje. Jeśli nie znalazłeś oferty, która Cię zainteresowała, prześlij nam na adres rekrutacja@stalprodukt.pl swoje CV, a zostanie ono umieszczone w naszej bazie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Z pośród napływających ofert (CV) zastrzegamy sobie prawo do dowolnego wyboru kandydatów na wolne stanowiska pracy, których zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydat będzie miał możliwość bliższego zaprezentowania swojej osoby. 

UWAGA!

Osoby przesyłające CV nie będące odpowiedzią na ogłoszenie informujemy, że będą one przechowywane i przetwarzane w celu rekrutacji prowadzonych przez Stalprodukt S.A oraz spółek, których Stalprodukt S.A przetwarza dane osobowe w oparciu o umowę powierzenia, pod warunkiem zamieszczenia w CV klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Stalprodukt S.A. oraz Spółki, których dane osobowe w oparciu o umowę powierzenia są przetwarzane przez Stalprodukt S.A.

W przeciwnym przypadku CV nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte. 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Stalprodukt S.A. 32-700 Bochnia ul Wygoda 69, jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych osobowych pod adresem: Inspektor@stalprodukt.pl tel.14 615 14 84,  kom. 668 236 910.  

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RaDO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RaDO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Stalprodukt S.A. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RaDO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa wart. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RaDO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Stalprodukt S.A.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Posiadane dane osobowe będą zabezpieczone przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Dostęp do aplikacji, zawierającej dane osobowe, posiadają tylko uprawnieni pracownicy administratora danych i tylko w niezbędnym zakresie.