Stalprodukt
A A A

Władze Spółki

Zarząd:
Piotr Janeczek - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Łukasz Mentel - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy


Rada Nadzorcza:
Stanisław Kurnik
Sanjay Samaddar
Magdalena Janeczek
Agata Sierpińska-Sawicz
Romuald Talarek

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej