Stalprodukt
A A A

Władze Spółki

Zarząd:
Piotr Janeczek - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Józef Ryszka - Członek Zarządu, Dyrektor Marketingu
Łukasz Mentel - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy


Rada Nadzorcza:
Janusz Bodek - Przewodniczący Rady
Sanjay Samaddar - Wiceprzewodniczący
Magdalena Janeczek - Sekretarz

Członkowie:
Agata Sierpińska-Sawicz
Romuald Talarek

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej