Stalprodukt
A A A

Zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa przez pracowników Działu Inspektora Ochrony Danych oraz Kontroli Wewnętrznej

W przypadku gdy naruszenie dotyczy działań lub zaniechań pracownika komórki/osoby Działu Inspektora Ochrony Danych oraz Kontroli Wewnętrznej, zgłoszenie należy przekazać do Prezesa Zarządu Spółki pisemnie na adres:

Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny
Stalprodukt S.A.
Ul. Wygoda 69
32-700 Bochnia
Z dopiskiem: „nie otwierać - do rąk własnych"

lub na adres mailowy Prezesa Zarządu dostępny na stronie internetowej.

Zgłoszenie można przekazać w postaci elektronicznej w poniższym formularzu zgłoszeniowym


* pola obowiązkowe