Stalprodukt
A A A

Kasa zapomogowo-pożyczkowa

KOMUNIKAT ZARZĄDU PKZP PRZY STALPRODUKT S.A.

W związku z decyzją Zarządu Stalprodukt S.A. o przyjęciu obrotu bezgotówkowego w Stalprodukt S.A i związanym z tym zaprzestaniem funkcjonowania Kasy Głównej znajdującej w budynku nr 508,  Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej  przy Stalprodukt S.A. informuje, że począwszy od dnia 03.06.2019r. wypłata wszystkich świadczeń PKZP będzie realizowana w formie bezgotówkowej, przelewem na konto bankowe z częstotliwością minimum raz na dwa tygodnie.

W związku z powyższym informuje się Członków PKZP przy Stalprodukt S.A., że  począwszy od dnia 03.06.2019r. 

1. Pobieranie druków i składanie wniosków o świadczenia z PKZP:

  • deklaracji członkowskich
  • wniosków o pożyczkę z PKZP
  • wniosków o wypłatę świadczeń z funduszu pośmiertnego

odbywać się będzie w Biurze Spraw Pracowniczych w godzinach pracy Biura.

2. Obsługa księgowa PKZP przy Stalprodukt S.A. realizowana będzie przez Dział DF/FK.

Wszelkich informacji w tym zakresie udzielać będą codziennie w godzinach 7:00 do 15:00:

3. Wszelkie wpłaty na rzecz PKZP przy Stalprodukt S.A. należy dokonywać przelewem bankowym na konto PKZP przy Stalprodukt S.A. nr:

Bank Pekao S.A.     70 1240 1431 1111 0000 1048 0580

W tytule przelewu należy zawsze podać nr leg. służbowej, imię i nazwisko i czego wpłata dotyczy (składka członkowska, spłata pożyczki, fundusz pośmiertny „D” )

4. Dodatkowych informacji w zakresie bieżącej realizacji świadczeń PKZP udziela: Rafał Tabor, tel. 14 615 13 37 lub Renata Morońska, tel. 14 615 12 19

 

                                                                                                                             Przewodniczący Zarządu PKZP

                                                                                                                                             Rafał Tabor