Stalprodukt
A A A

Praca w STALPRODUKT S.A.

Realizując stały rozwój Spółki, poszukujemy Pracowników, którzy posiadając odpowiednie kwalifikacje oraz motywację pomogą nam w realizacji naszych celów.Stabilne zatrudnienie, które oferuje Spółka oraz możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji pozwalają rozwijać się zawodowo naszym Pracownikom.

W zakładce „Kariera” sukcesywnie - w miarę istniejących potrzeb zamieszczamy oferty pracy na stanowiska, na które aktualnie prowadzimy rekrutacje. Jeśli nie znalazłeś oferty, która Cię zainteresowała, prześlij nam na adres rekrutacja@stalprodukt.pl swoje CV, a zostanie ono umieszczone w naszej bazie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Z pośród napływających ofert (CV) zastrzegamy sobie prawo do dowolnego wyboru kandydatów na wolne stanowiska pracy, których zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydat będzie miał możliwość bliższego zaprezentowania swojej osoby. 

UWAGA!

Osoby przesyłające CV nie będące odpowiedzią na ogłoszenie informujemy, że będą one przechowywane i przetwarzane w celu rekrutacji prowadzonych przez Stalprodukt S.A oraz spółek, których Stalprodukt S.A przetwarza dane osobowe w oparciu o umowę powierzenia, pod warunkiem zamieszczenia w CV klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Stalprodukt S.A. oraz Spółki, których dane osobowe w oparciu o umowę powierzenia są przetwarzane przez Stalprodukt S.A.

W przeciwnym przypadku CV nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte. 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stalprodukt S.A. 32-700 Bochnia, ul. Wygoda 69

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  inspektor@stalprodukt.pl tel. 14 615 14 84, kom. 668 236 910

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnych i przyszłych rekrutacji- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.