Stalprodukt
A A A

Ustawiacz w dziale DNK/K DNP/02/2020

USTAWIACZ  w dziale DNK/K                                                             Nr oferty: DNP/02/2020

Miejsce pracy: Bochnia

 

OPIS STANOWISKA :

 • kierowanie manewrami według poleceń i uzgodnień z dyżurnym ruchu bocznicy
 • sprawdzanie w całym rejonie manewrowym- okręgu nastawczym stanu zajętości torów
 • zabezpieczanie wagonów przed zbiegnięciem
 • sprawdzanie stanu i rozmieszczenia płóz hamulcowych
 • przygotowanie torów bocznicy do obsługi przez przewoźnika kolejowego
 • praca w systemie zmianowym

                               

 WYMAGANIA:

 • świadectwo zdania egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko ustawiacz/manewrowy
 • aktualny zdany egzamin okresowy na stanowisko ustawiacz/manewrowy
 • stan zdrowia wymagany do wykonywania czynności na danym stanowisku

 

 

OFERUJEMY:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość rozwoju oraz poszerzania swojej wiedzy i doświadczenia
 • możliwość dalszego rozwoju zawodowego.

OFERTY PROSIMY KIEROWAĆ DO DNIA 15.03.2020 NA  ADRES  E-MAIL: rekrutacja@stalprodukt.pl

W tytule e-maila oraz w CV proszę podać  nr oferty i nazwę stanowiska.     

ZGODNIE Z RODO PROSIMY O PRZESYŁANIE CV Z KLAUZULĄ O TREŚCI : 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Stalprodukt S.A. oraz Spółki których dane osobowe w oparciu o umowę powierzenia są przetwarzane przez Stalprodukt S.A.

W przeciwnym przypadku CV nie będzie rozpatrywane i zostanie usunięte.

 

W przypadku niezakwalifikowania kandydata w bieżącej rekrutacji i wyrażenia zgody na przetwarzanie CV w przyszłych rekrutacjach, prosimy o zamieszczenie w CV oświadczenia o treści :

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Stalprodukt S.A. oraz Spółki których dane osobowe w oparciu o umowę powierzenia są przetwarzane przez Stalprodukt S.A.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Stalprodukt S.A. 32-700 Bochnia ul Wygoda 69, jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych osobowych pod adresem: Inspektor@stalprodukt.pl tel.14 615 14 84,  kom. 668 236 910.  

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. ust. lit. b RaDO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. ust. lit. a RaDO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Stalprodukt S.A. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. ust. lit. a RaDO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa wart. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. ust. lit. a RaDO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Stalprodukt S.A.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Posiadane dane osobowe będą zabezpieczone przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Dostęp do aplikacji, zawierającej dane osobowe, posiadają tylko uprawnieni pracownicy administratora danych i tylko w niezbędnym zakresie.

formularz aplikacyjny
ZOBACZ WSZYSTKIE