lang Polski

PROJEKTANT W DZIALE TRANSFORMACJI CYFROWEJ

Kariera

Nr oferty: DNP/30/2023

Oferta ważna do: 14.12.2023

Opis stanowiska

Do Osoby zatrudnionej  w tym dziale będzie należało m. in. :

 • Monitorowanie i identyfikacja potrzeb w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii celem podnoszenia jakości i wydajności produkcji
 • Projektowanie nowych elementów automatyki oraz aparatury kontrolno-pomiarowej dla procesów produkcyjnych w Stalprodukt S.A.
 • Praca nad interoperacyjnością i integracją różnych systemów informatycznych i produkcyjnych
 • Uczestniczenie w konsultacjach z ekspertami z różnych dziedzin technicznych, w celu zwiększenia efektywności i opłacalności produkcji
 • Wykorzystywanie symulacji komputerowych w obszarze rozwoju istniejących oraz wdrażaniu nowych produktów

Od kandydata oczekujemy

 • Wykształcenia wyższego technicznego (preferowane: automatyka, fizyka, elektronika, informatyka, mechanika i budowa maszyn lub inne pokrewne)
 • Znajomości i umiejętności programowania i projektowania rozproszonych systemów pomiarowych
 • Podstawowej znajomości oprogramowania CAD oraz umiejętności tworzenia elementów mechanicznych i dokumentacji technicznej
 • Zdolności do interpretacji dokumentacji elektrycznej i automatycznej
 • Uprawnień SEP G1 typ E w zakresie urządzeń grupy 1 do 1kV
 • Umiejętności programowania, konfiguracji i diagnostyki sterowników logicznych – PLC
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego
 • Umiejętności analizy danych i podejmowania decyzji na ich podstawie
 • Zdolność do pracy w zespole, umiejętności dzielenia się wiedzą oraz współpracy z innymi działami firmy

Oferujemy

• Uczestnictwo we wszystkich fazach prowadzonych projektów od fazy projektowej po wdrożenie
• Przyjazną atmosferę pracy w kreatywnym i profesjonalnym zespole
• Możliwość rozwoju oraz poszerzania swojej wiedzy i doświadczenia
• Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
• Pakiet świadczeń socjalnych
• Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Rekrutacja

OFERTY PROSIMY KIEROWAĆ DO DNIA 14.12.2023 R.  NA  ADRES  E-MAIL:

rekrutacja@stalprodukt.pl

W tytule e-maila oraz w CV proszę podać  nr oferty i nazwę stanowiska.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W przypadku zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, prosimy o umieszczenie w CV klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Stalprodukt S.A.”

Przycisk

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Stalprodukt S.A. z siedzibą w Bochni przy ul. Wygoda 69. Można się z nim skontaktować listownie przez skierowanie korespondencji na adres siedziby firmy. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail inspektor@stalprodukt.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

W celu uzyskania informacji dotyczących rekrutacji proszę kontaktować się z działem kadr e-mail: rekrutacja@stalprodukt.pl   tel. 14 615 14 07

W ramach procesu rekrutacji sugerujemy przekazywanie danych osobowych w zakresie nie szerszym niż określony w art. 22(1) Kodeksu pracy [KP] (imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia).  Dane tak pozyskane przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz obowiązek pracodawcy wynikający z przepisów KP. Podanie tych danych jest wymagane przepisami KP, niepodanie danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania danych niewymaganych KP, podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda. Zgromadzone dane są przechowywane przez 3 miesiące od chwili zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a), udzielenie zgody w tym zakresie nie jest wymagane do udziału w bieżącym procesie rekrutacji. Zgromadzone w ten sposób dane będą przez nas przechowywane przez okres 12 miesięcy.

Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być udostępniane podmiotom, które zapewniają wsparcie systemów informatycznych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, a w zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody –  prawo do jej cofnięcia (wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania realizowanego przed jej wycofaniem).

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Certyfikaty