lang Polski

Pracownik Działu Inwestycji i Remontów

Kariera

Nr oferty: DNP/10/2024

Oferta ważna do: 24.07.2024

Opis stanowiska

 • Przygotowywanie, prowadzenie i koordynacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacyjnych o charakterze techniczno-technologicznym, elektrycznym
  i budowlanym realizowanych przez Stalprodukt S.A. poprzez opracowywanie harmonogramów i technicznych planów realizacji zadań,
  przygotowanie postępowań ofertowych, nadzór z ramienia OI nad ich terminową realizacją.
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi w tym obsługa i nadzór nad realizacją umów w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych,
  koordynacja i organizacja prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne
 • Prowadzenie korespondencji z firmami zewnętrznymi, opracowywanie zapytań ofertowych, zbieranie, analiza i weryfikacja ofert na prace realizowane
  w ramach prowadzonych zadań inwestycyjnych, weryfikowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej
 • Organizowanie postępowań ofertowych
 • Opracowywanie umów w ramach prowadzonych zadań inwestycyjnych
 • Prowadzenie dokumentacji z realizowanych działań, opracowywanie planów i harmonogramów powierzonych zadań
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych dla realizowanych zadań inwestycyjnych
 • Finansowe rozliczanie zadań inwestycyjnych

Od kandydata oczekujemy

 • Wykształcenie wyższe techniczne, kierunkowe o profilu elektrycznym lub z zakresu automatyki i sterowania
 • Znajomość instalacji elektrycznych nisko i wysoko prądowych
 • Biegła znajomość oprogramowania Word i Excel, mile widziane MS Project
 • Dobra znajomość rysunku technicznego i oprogramowania AutoCAD lub pokrewnego (np. BricsCAD)
 • Biegła znajomość języka angielskiego, znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, dobra organizacja pracy, pewność siebie
 • Odpowiedzialność, uczciwość, rzetelność oraz zaangażowanie w wykonywanie swoich obowiązków służbowych w celu osiągnięcia założonego celu
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, szacunek do współpracowników
 • Chęć rozwoju osobistego
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane

Oferujemy

 • Pracę w dziale tworzonym przez profesjonalny zespół pracowników
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Stabilne warunki w oparciu o umowę o pracę
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji
 • Pakiet świadczeń socjalnych
 • Ubezpieczenie grupowe

Rekrutacja

OFERTY PROSIMY KIEROWAĆ DO DNIA 24.07.2024 R.  NA  ADRES  E-MAIL:

rekrutacja@stalprodukt.pl

W tytule e-maila oraz w CV proszę podać  nr oferty i nazwę stanowiska.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W przypadku zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, prosimy o umieszczenie w CV klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Stalprodukt S.A.”

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Stalprodukt S.A. z siedzibą w Bochni przy ul. Wygoda 69. Można się z nim skontaktować listownie przez skierowanie korespondencji na adres siedziby firmy. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail inspektor@stalprodukt.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

W celu uzyskania informacji dotyczących rekrutacji proszę kontaktować się z działem kadr e-mail: rekrutacja@stalprodukt.pl   tel 14 615 14 07

W ramach procesu rekrutacji sugerujemy przekazywanie danych osobowych w zakresie nie szerszym niż określony w art. 22(1) Kodeksu pracy [KP] (imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia).  Dane tak pozyskane przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz obowiązek pracodawcy wynikający z przepisów KP. Podanie tych danych jest wymagane przepisami KP, niepodanie danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania danych niewymaganych KP, podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda. Zgromadzone dane są przechowywane przez 3 miesiące od chwili zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a), udzielenie zgody w tym zakresie nie jest wymagane do udziału w bieżącym procesie rekrutacji. Zgromadzone w ten sposób dane będą przez nas przechowywane przez okres 12 miesięcy.

Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być udostępniane podmiotom, które zapewniają wsparcie systemów informatycznych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, a w zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody –  prawo do jej cofnięcia (wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania realizowanego przed jej wycofaniem).

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Certyfikaty