Stalprodukt
A A A

Wykonanie Projektu Budowlanego elektrowni i Projektu Wykonawczego fundamentu dla elektrowni wiatrowej z pionową osią obrotu, o mocy 1,5 MW Publication date: 12.04.2016

Public tender settled Announcement date: 27.04.2016

Files to download

SIWZ
Załączniki