Stalprodukt
A A A

Przetarg na dostawę generatora o mocy 1,5 MW dla potrzeb elektrowni wiatrowej Data publikacji: 2014-06-25

W związku z realizacją projektu pt. "Innowacyjna elektrownia wiatrowa z pionową osią obrotu, o mocy 1,5 MW wyposażona w układ przekształtnikowy umożliwiający uzyskanie wysokiej efektywności przetwarzania energii wiatru w energię elektryczną przy niskich prędkościach wiatru" dofinansowanego w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju "Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+" Stalprodukt S.A. rozpoczyna z dniem 25.06.2014 r. postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę generatora z osią pionową, na magnesach trwałych o mocy 1,5 MW, dla potrzeb elektrowni wiatrowej.

 
 

ZOBACZ WSZYSTKIE