Stalprodukt
A A A

Kalendarium inwestora

Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku 2017:

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansowa:

  • za IV kwartał 2016 r. - 28 lutego 2017 r.
  • za I kwartał 2017 r.   - 12 maja 2017 r.
  • za III kwartał 2017 r. - 14 listopada 2017 r.

28 kwietnia 2017 r. - Raport roczny 2016

28 kwietnia 2017 r. - Skonsolidowany raport roczny 2016

30 sierpnia 2017 r. - Raport półroczny skonsolidowany 2017 zawierający skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe