Stalprodukt
A A A

Władze Spółki

Zarząd:
Piotr Janeczek - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Józef Ryszka - Członek Zarządu, Dyrektor Marketingu
Łukasz Mentel - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy


Rada Nadzorcza:
Stanisław Kurnik - Przewodniczący Rady
Maria Sierpińska - Wiceprzewodnicząca
Kazimierz Szydłowski - Sekretarz

Członkowie:
Janusz Bodek
Magdalena Janeczek
Tomasz Plaskura
Sanjay Samaddar